RSS

Sökord: Skuldsanering

Företagsrekonstruktion, rekonstruktion och företagsrekonstruktioner

Företagsrekonstruktioner har varit ett hett ämne under senare delen av 2008 och början på 2009. Förhoppningsvis minskar rekonstruktionerna under 2010, men vad innebär egentligen en företagsrekonstruktion? I listan nedan är informationsplatser, företag och läsvärd information samlad. Före[...]