RSS

Kategori: Kapitalanskaffning

Nyemission och kapitalanskaffning

Att genomföra en nyemission eller kapitalanskaffning kan genomföras om ett företag behöver mer pengar, tar in en ny delägare eller av andra orsaker. Transaktionen resulterar oftast i en utspädning av aktiekapitalet. Nedan sammanställs informationssidor och företag som hjälper dig genomföra[...]