RSS

Kategori: Tjänster

Introduktion

Detta är en informationsplats för finansiella tjänster och aktiviteter med målet att lista de bästa affärsverksamheterna inom respektive finansiella sökterm. Sidan är alltså uppdelad i vanligt förekommande sökord där relevant information samlas under en kategori eller ett sökord såsom [...]

Företagsvärdering och värdera företag

Att värdera företag och genomföra företagsvärdering är inte helt enkelt. Företagsvärdering är ingen exakt vetenskap och värdet kan fluktuera kraftigt mellan olika t.ex. två snarlika företag beroende på de olika företagens förutsättningar. Nedan listas några företagsvärderare, info[...]

Företagsrekonstruktion, rekonstruktion och företagsrekonstruktioner

Företagsrekonstruktioner har varit ett hett ämne under senare delen av 2008 och början på 2009. Förhoppningsvis minskar rekonstruktionerna under 2010, men vad innebär egentligen en företagsrekonstruktion? I listan nedan är informationsplatser, företag och läsvärd information samlad. Före[...]

Nyemission och kapitalanskaffning

Att genomföra en nyemission eller kapitalanskaffning kan genomföras om ett företag behöver mer pengar, tar in en ny delägare eller av andra orsaker. Transaktionen resulterar oftast i en utspädning av aktiekapitalet. Nedan sammanställs informationssidor och företag som hjälper dig genomföra[...]

Corporate finance och M&A

Corporate finance och M&a rådgivning baserar sig på företagsekonomiska aspekter och omfattar allt från att värdera företag till att köpa eller sälja. Nedan är en listad sammanställd på aktörer, informationssajter och internationella nätverk av rådgivare. Corporate finance/M&A[...]