RSS

Introduktion

Detta är en informationsplats för finansiella tjänster och aktiviteter med målet att lista de bästa affärsverksamheterna inom respektive finansiella sökterm. Sidan är alltså uppdelad i vanligt förekommande sökord där relevant information samlas under en kategori eller ett sökord såsom t.ex. ”företag till salu”, för att ge användaren bästa tänkbara information inom området. Varje listad sida är betygsatt genom en skala mellan 0 och 5 för att ytterligare ge mer stöd.

Är det någon sida/tjänst som saknas? Maila redaktionen och berätta detta för oss, så kompletterar vi eller så kommenterar du direkt på sidan.

Klicka på respektive rubrik för att läsa mer om varje sökterm


Företagsvärdering och värdera företag

Att värdera företag och genomföra företagsvärdering är inte helt enkelt. Företagsvärdering är ingen exakt vetenskap och värdet kan fluktuera kraftigt mellan olika t.ex. två snarlika företa[...]


Företagsförmedling, företagsmäklare & affärsöverlåtelser

Att hitta den bästa företagsförmedlaren som kan genomföra en effektiv affärsöverlåtelse är viktigt. I listan nedan betygssätts och listas olika företagsförmedlare och företag som genomför[...]


Företag till salu och företag säljes

Att hitta olika företag till salu kan ibland ta lång tid. Dock är det värt att lägga den tid som behövs för att det verkligen blir rätt från början. Nedan listas de främsta informationskana[...]


Företagsrekonstruktion, rekonstruktion och företagsrekonstruktioner

Företagsrekonstruktioner har varit ett hett ämne under senare delen av 2008 och början på 2009. Förhoppningsvis minskar rekonstruktionerna under 2010, men vad innebär egentligen en företagsreko[...]


Att starta aktiebolag

Att starta ett aktiebolag kan innebära ett flertal fördelar för dig som privatperson. Att driva bolag i aktiebolagsform är oftast det allra bästa utav t.ex. skattemässiga och privata anledningar[...]


Företagsförsäkring och företagsförsäkringar

Att ha rätt företagsförsäkring är mycket viktigt den dag då det oväntade inträffade, vilket kan bli mycket ödesdigert för ditt företag. Nedan är de viktigaste aspekterna kring företagsfö[...]


Ekonomiprogram, bokföringsprogram och faktureringsprogram

Ett välfungerande ekonomiprogram eller bokföringsprogram är väsentligt för att hålla dina finanser på plats. Dessa program skall fungera som basen vid leverantörsfakturor och kundfordringar oc[...]


Redovisning och bokföring

Att redovisa och bokföra ett företags finanser är viktigt ur ett flertal aspekter, allra minst för att hålla skatteverket glad eller för att ha kontroll på verksamheten. Nedan sammanställs de [...]